PM-1 robotsystem Specifikation

Manipulator
Antal axlar: 6 som standard (3-8)Hand: Kan bära upp till 10 kg (200mm från hand)
Huvudaxlar: Absolut balanserade
Verktygshastighet: Max 2 m/s
Repeter noggrannhet: +/- 0,5 mm
Vikt: 250 kg

Styrsystem

Antal axlar:6 som standard (3 – 8)
Programmeringsmetod:Lead through, Point To Point Teach, Point To Point (PTP) and Off Line. Kan kombineras.
Operatörsgränsnitt:Handterminal eller bildskärm (färg).
Kösystem:Blandad kö eller serie (batch)
Objektidentifiering:Automatisk eller manuell
Synkronisering:Intern eller extern via encoder
Produktionsoptimering:
(editeringsmöjligheter)
Programhastighet, programmerad bana, färg till/från
och färgflöde
Diagnos/ övervakning:Samtliga robotfunktioner inklusive färgflöde. Via internet om så önskas.
Matning:230V / 1,2 kW

Hydraulikaggregat

System tryck70 bar
Ljud nivå72 dBA
Strömförsörjning3x 400 V /16A
Effekt5,5 kW
Vikt:190 kg
Mått:980x650x600 mm (Höjd, Bredd, Djup)