Kvalificerad service

Snabb och kvalificerad service är A och O för Dig och Din anläggning för att undanröja störningar i produktionen.
Vi i Paint Mate Gruppen har bedrivit service på robotar och ytbehandlings- anläggningar i över 20 år. Garanterad inställelsetid ger trygg produktion.

Underhåll är också viktigt för att förhindra fel i framtiden, normalt lägger vi in ett par besök per år för översyn. Diagnos kan ske via Internet för att ”kolla upp” systemet.

Kurser arrangeras regelbundet antingen hos kund eller i Stockholm. Det kan gälla handhavande av robotsystemet, ytbehandling eller underhåll.

Blästrar