Programmeringsmetoder

Lead Through

Point To Point (Teach)

Point To Point (PTP)

Off Line

Leda Lära innebär att operatören (vanligtvis lackeraren) leder roboten i önskad bana, därefter kan programmet direkt spelas upp obegränsat antal gånger.

Innebär att man leder runt roboten och definierar punkter runt målningsobjektet. Därefter talar man om vilken hastighet sprutpistolen (eller verktyget) ska ha. En snabb och enkel programmeringsmetod.

Innebär att man kör kraftsatt robot till olika punkter runt målningsobjektet. Metoden är lämplig för stora objekt och stora serier men tar lång tidatt utföra. Programmen måste ofta justeras (editeras) och ger litet färgspill.

Programmering innebär att en del av arbetet antingen görs på en PC eller direkt på styrsystemet. Programmeringen görs utan att produktionen behöver brytas. C:a 30 % av programmeringsarbetet kan klaras genom denna metod det resterande arbetet måste utföras på objektet.

 PM-1 erbjuder att alla ovan nämnda metoder kan mixas på ett och samma objekt vilket innebär snabb och effektiv programmering. Programmen kan sedan editeras för att ytterligare minska färgspillet och minska cykelhastigheten.

Robotens funktioner är enkla att lära sig varför produktionen snabbt kan startas efter installation. Den kan synkroniseras med rörliga objekt på exempelvis en conveyor. Identifiering av målningsobjekten kan ske automatiskt eller manuellt.

Operatören sköter kommunikationen med roboten med en enkel handterminal som i ett textfönster visar nödvändig information. Styrsystemet kan kommunicera med annan utrustning i produktionen och en persondator kan användas för produktionsuppföljning.