Om Paint Mate Robotics AB

Paint mate Robotics AB har sitt ursprung i Atlas Copco Finishing AB som i början av 90-talet beslutade att träda ur ytbehandlingssegmentet.

Vi är en företagsgrupp som har över 20 års erfarenhet av automatiserad ytbehandling. Inom företagsgruppen kan vi leverera kompletta anläggningar med betoning på robotisering med PM-1 robotar som är enkla att handha och är snabba att programmera.

Vårt huvudkontor ligger c:a 80 km söder om Stockholm i Sverige.

Robot PM-1

Systemet består av en manipulator (robotarm), ett styrsystem samt ett hydraulaggregat. Roboten kan snabbt och enkelt programmeras enligt många metoder.

  • Systemet är enkelt att använda, det krävs ingen högutbildad personal.
  • Robotarmen har ett stort arbetsområde och klarar stora såväl som små objekt.
  • Roboten kan läras på många olika sätt tex. ”Leda Lära”, Point-To-Point Teach, Point-To-Point (PTP) eller ”off line”. Du kan mixa metoderna för att få snabb programmering och litet färgspill.
  • Roboten är lätt att föra vid ”Leda Lära” och ”Point-To-Point Teach” ,två snabba och enkla programmeringsmetoder. Huvudaxlarna är perfekt balanserade.
  • Roboten kan bära verktyg på upp till 10 kilo vilket gör den lämplig för andra uppgifter bland annat slipning.
  • Robotsystemet är moduluppbyggt. Du betalar för det Du behöver och kan uppdatera systemet i framtiden.
  • Roboten kan fås i utföranden från 3 – 8 axlar.
  • Diagnos kan ske via internet – ett snabbt sätt för att identifiera eventuella fel. Service med garanterad inställelsetid ger trygg produktion.
  • Vi inom PaintMate Gruppen har 25 års erfarenhet av automatiserad ytbehandling.