PM-1 robotsystem Specifikation

Manipulator

Antal axlar: 6 som standard (3-8)
Hand: Kan bära upp till 10 kg (200mm från hand)
Huvudaxlar: Absolut balanserade
Verktygshastighet: Max 2 m/s
Repeter noggrannhet: +/- 0,5 mm
Vikt: 250 kg

 

 

 

 

Styrsystem

Antal axlar: 6 som standard (3 - 8)
Programmeringsmetod: Lead through, Point To Point Teach, Point To Point (PTP) and Off Line. Kan kombineras.
Operatörsgränsnitt: Handterminal eller bildskärm (färg).
Kösystem: Blandad kö eller serie (batch)
Objektidentifiering: Automatisk eller manuell
Synkronisering: Intern eller extern via encoder
Produktionsoptimering:
(editeringsmöjligheter)
Programhastighet, programmerad bana, färg till/från
och färgflöde
Diagnos/ övervakning: Samtliga robotfunktioner inklusive färgflöde. Via internet om så önskas.
Matning: 230V / 1,2 kW

För att välja önskat språk klicka på önskad flagga